Blok wybieralny CIK: Cyfrowe Interfejsy Komunikacyjne

Propozycje ocen po terminie "0"


Ankieta CIK-01
 1. Rozwiń skrót UART. 
 2. Porównaj RS232 i RS485 (zasięg, dupleks, napięcia, prędkości, topologie)
 3. Jak należy rozumieć określenie "1,5 bitów stopu" ?
 4. RS232 skonfigurowano jako 9600,8,N,2. Jaka będzie maksymalna prędkość nadawania wyrażona w bajtach na sekundę?
 5. Jak wygląda topologia daisy chain? Wykonaj szkic.
Ankieta CIK-02 [2017-04-10]
 1. Jak działa kontrola przepływu sprzętowa, a jak programowa w transmisji RS232? 
 2. Wymień 3 dowolne komendy AT wraz z ich przeznaczeniem.
 3. Podaj przykłady układów elektronicznych, które używają komend AT (chodzi o typy a nie o konkretne modele układów).
 4. W jaki sposób wstrzymać transmisję między DCE-DTE-DTE-DCE (tzn. wrócić do trybu lokalnych komend DCE-DTE)?
 5. Co dosłownie oznacza słowo "modem"?
Ankieta CIK-03 [2017-04-19]
 1. Czym się różnią interfejsy szeregowe synchroniczne od asynchronicznych?
 2. Narysuj (nazwy sygnałów, kierunki transmisji) połączenie SPI master, slave1, slave2 w topologii daisy-chain.
 3. Jak można ustalić adres układu FM75 (IIC-slave), kiedy nie mamy pod ręką Internetu?
 4. Podaj typowe wartości prędkości transmisji dla SPI oraz IIC.
 5. Ile urządzeń podrzędnych można (teoretycznie) podłączyć do magistrali IIC?
Ankieta CIK-04 [2017-05-08]
 1. Wymień kolejne warstwy modelu odniesienia ISO/OSI
 2. Zasada działania MLT-3
 3. Kodowanie 4B5B: jak działa, gdzie jest stosowane i w jakim celu?
 4. Adresacja w transmisji Ethernet: budowa adresu MAC
Ankieta CIK-05 [2017-05-22]
 1. Do czego służy ARP?
 2. Jakie skutki może powodować atak polegający na fałszowaniu odpowiedzi bądź zapytań ARP?
 3. Podaj przykład maski podsieci IPv4. Do czego służy maska IP?
 4. Czym różnią się protokoły TCP i UDP?

Wersje krótkie

CIK - ankieta [2017-04-19]
1. Czym się różnią interfejsy szeregowe synchroniczne od asynchronicznych?
2. Narysuj (nazwy sygnałów, kierunki transmisji) połączenie SPI master, slave1, slave2 w topologii daisy-chain.
3. Podaj typowe wartości prędkości transmisji dla SPI oraz IIC.

Ankieta CIK-05 [2017-05-08]
1. Wymień kolejne warstwy modelu odniesienia ISO/OSI.
2. Rozwiń skrót i opisz krótko zasadę działania MLT 3. W jakim celu stosujemy?
3. Adresacja w transmisji Ethernet: budowa adresu MAC.

Ankieta CIK-06 [2017-05-22]
1. Do czego służy ARP?
2. Podaj przykład maski podsieci IPv4. Do czego służy maska IP?
3. Czym różnią się protokoły TCP i UDP?


void I2C_start() {    
SDA_SetOutput();    
SDA_PutVal(1);    
SCL_PutVal(1);    
SDA_PutVal(0);
}

void I2C_stop() {    
SDA_SetOutput();    
SDA_PutVal(0);    
SCL_PutVal(1);    
SDA_PutVal(1);
}
 
void I2C_tx_bit( uint8_t bit, uint8_t set_output )
{    
if(set_output)
{
SCL_PutVal(0);
SDA_SetOutput();
}
SDA_PutVal(bit);    
SCL_PutVal(1);    
SCL_PutVal(0);
}

 
void i2creg_write( uint8_t addr, uint8_t reg, uint8_t val ) {
  I2C_start();                          
  I2C_write_byte( (uint8_t)((addr << 1) | I2C_WRITE) );
  I2C_write_byte(reg);                
  I2C_write_byte(val);                
  I2C_stop();  
  return 1;
}

uint8_t i2creg_read( uint8_t addr, uint8_t reg ) {
  I2C_start();
  I2C_write_byte( (uint8_t)((addr << 1) | I2C_WRITE) );
  I2C_write_byte(reg);
  I2C_start();  //repated start
  I2C_write_byte((uint8_t)((addr << 1) | I2C_READ));
  tmp = I2C_read_byte(0);
  I2C_stop();
  return tmp;
}