dr inż. Krzysztof Urbański

Prace dyplomowe

2018/2019
 1. [inż] W12 PP - BLE jako uniwersalny interfejs bezprzewodowy dla telemedycyny
 2. [inż] W12 JM - Przenośny, wielokanałowy spektroskop impedancyjny do wykrywania patogenów w infekcjach górnych dróg oddechowych
 3. [inż] W12 JA - System fotometryczny do detekcji patogenów techniką fluoroskopii
2017/2018
 1. [mgr] MTR OpenCV MaAd
 2. [mgr] embedded BaBrz
 3. [mgr] DaSł IoT Win10 vs Linux+Qt

 1. [inż] Michał St.: Implementacja autoryzowanego, zdalnego dostępu do wyświetlacza przestrzennego LED-cube Implementation of authorized, remote access to LED-cube 3D display
 2. [inż] Projekt bezprzewodowej, zasilanej energią słoneczną kamery do obserwacji ptaków w karmniku Design of a wireless, solar powered camera for bird watching in the feeder. Celem pracy jest zaprojektowania rozwiązania, które pozwoli podglądać przyrodę (ptaki w karmniku, budce lęgowej, ...) i w innych miejscach pozbawionych stałego źródła zasilania. Zastosowanie paneli fotowoltaicznych, akumulatora oraz energooszczędnej kamery, mikrokontrolera i modułu radiowego za możliwość przekazywania obrazów (zdjęć) lub strumienia video na niewielką odległość bez niepokojenia naszych podopiecznych. Pożądane jest wykonanie działającego prototypu urządzenia. Dostępne do eksperymentów: rasberry pi, orange pi, kamery, moduły nRF24L0+, panele fotowoltaiczne, ESP8266, dostęp do drukarek 3D i możliwość wydrukowania mechanicznych elementów
 3. [inż] Konfigurowalny kontroler ścienny z wyświetlaczem graficznym Configurable wall-mounted controller with graphical display. Sterownik z dotykowym, kolorowym wyświetlaczem graficznym przeznaczony do montażu w standardowej puszce podtynkowej lub w formie panelu natynkowego. Przeznaczenie: możliwość inteligentnego sterowania wieloma funkcjami automatyki domowej (oświetlenie, alarm, rolety, temperatura, ...) za pomocą dotykowego wyświetlacza graficznego. Uzupełnieniem pracy jest zaprojektowanie i wydrukowanie prototypowej obudowy na dostępnych w laboratorium drukarkach 3D. Pożądana jest możliwość montażu sterownika w standardowej puszce podtynkowej, ale możliwe jest także zaprojektowanie go w wersji natynkowej. Komunikacja z automatyką domową przez RS485/modbus, CAN, Ethernet lub WiFi. Dostępne do eksperymentów: dotykowe, kolorowe wyświetlacze LCD, drukarki 3D (wydruk obudowy), układy komunikacyjne RS485/CAN/Ethernet/WiFi/BT/BLE. 
 4. [mgr] OpenCV
2016/2017
 1. [inż] AdKu Projekt kieszonkowego cyfrowego oscyloskopu z wyświetlaczem graficznym Project of a handheld digital oscilloscope with graphic display
 2. [inż] KrKu Wykonanie demonstratora systemu IoT na potrzeby inteligentnego domu Demonstrator of IoT system for smart-home
 3. [inż] WoPi Sieć bezprzewodowych węzłów małej mocy w systemie IoT Low-power wireless network for IoT system
 4. [mgr] StDo Nieinwazyjne metody integracji systemów telemetrycznych z otoczeniem Non-invasive methods of integrating telemetry systems with the environment
 5. [mgr] OsSz Analiza czynników wpływających na geometrię i wytrzymałość wielomateriałowych wydruków przestrzennych Analysis of factors affecting the geometry and mechanical properties of multi-material 3D printing
 6. [inż] MiHa Aplikacja mobilna do śledzenia obiektów z wykorzystaniem Bluetooth 4.0 Mobile application to track objects using Bluetooth 4.0

2015/2016

 1. [inż, zima] PMJ: Projekt otwartego systemu IoT do zastosowań domowych Open IoT system for home applications
 2. [inż, zima] Pok: Konfigurowalny moduł sterujący drukarką 3D Configurable Controller for 3D Printer
 3. [inż, lato] PaSi: Optymalizacja wbudowanego systemu Linux dla komputerów jednopłytkowych Optimization of embedded Linux for single-board computers
 4. [mgr, latoInteligentny system doświetlania roślin pokojowych Intelligent lighting system for indoor plants
  Założenia obejmują m.in. regulowanie mocy i kierunku padania światła (wiele lamp LED, obrotowa podstawka pod roślinę) tak, aby uzyskać warunki zbliżone do naturalnych, doświetlanie specjalnymi LEDami dużej mocy do uprawy hydroponicznej, co gwarantuje wysoką sprawność procesu fotosyntezy, uwzględnienie zabezpieczenia termicznego roślin, uwzględnienie dostępności światła naturalnego (większa moc światła sztucznego w dni pochmurne), zdalny dostęp do systemu (np. podgląd naszych ulubionych egzemplarzy on-line), bieżące rejestrowanie kosztów energii elektrycznej itp., itd.
 5. [mgr, latoInfrastruktura sieciowa dla Internet of Things i automatyki domowej Network infrastructure for the Internet of Things and home automation
  W tej pracy należy skupić się na przeglądzie kilku standardowych technologii sieciowych (warstwy 1 i 2) pod kątem ich przydatności w domowych realizacjach IoT. Potrzebne będzie zaprojektowanie mostków międzysieciowych i np. rozwiązanie problemu różnej adresacji w różnych typach sieci.
 6. [mgr, latoBezpieczeństwo Internet of Things w automatyce domowej Safety of the Internet of Things in home automation
  Ten temat jest dość precyzyjnie sformułowany, ważne są aspekty bezpieczeństwa domowego IoT zarówno jeśli chodzi o "wewnętrzną" komunikację (wymiana danych między węzłami a infrastrukturą), jak też zapewnienie bezpieczeństwa przy dostępie z zewnątrz. Z jednej strony chcemy zachować wysoki komfort obsługi z poziomu urządzenia mobilnego, ale w razie jego utraty bądź użycia przez osoby niepowołane w osobie nieznośnego dziecka sąsiadów nie chcielibyśmy trwale opuścić wszystkich rolet zewnętrznych w trakcie gdy opalamy się w ogrodzie. W dużej części jest to praca koncepcyjna, a w mniejszym stopniu polega na praktycznej implementacji fragmentów takiego systemu.

2014/2015

 1. [mgr] Sz.Sz. Opracowanie architektury sieci bezprzewodowych czujników lokalizacyjnych dla wyrobisk podziemnych Design of wireless location sensor network architecture for underground mines
 2. [inż] Projekt wyświetlacza przestrzennego typu LED Globe Design of a 3D LED Globe display
 3. [inż] Zdalnie sterowany miniaturowy elektryczny czterowirnikowiec Remote controlled miniature electric quadcopter
 4. [inż] D.W. Sieć bezbateryjnych czujników w inteligentnym budynku Wireless sensors network for smart building
 5. [inż] A.W. Projekt urządzenia do szybkich cykli temperaturowych w pomiarach niezawodności w elektronice Design of equipment for rapid temperature cycles for the reliability testing in electronics

2013/2014

 1. [inż] J.B. 172521 Projekt terminala na potrzeby systemu kontroli dostępu i czasu pracy Designing of custom terminal for time and attendance system
 2. [inż] Inteligentny system oświetlenia budynku sterowany z urządzeń mobilnych Smart home lighting system controlled by mobile devices
 3. [inż.] Ł.N. Zastosowania RFID oraz NFC w systemach automatyki domowej RFID and NFC applications in home automation systems
 4. [inż.] Miniaturowy czterowirnikowiec z czujnikami MEMS i cyfrową komunikacją bezprzewodową Mini-quadcopter with MEMS sensors and digital wireless communication
 5. [inż.] Projekt długo działającego, hermetycznego rejestratora GPS przystosowanego do pracy w trudnych warunkach Designing a long-acting, hermetic GPS logger adapted for use in harsh environments
 6. [inż.] Sterownik wyświetlacza Nixie z komunikacją bezprzewodową Nixie display controller with wireless communication

2012/2013

 1. [mgr] M.D. 165229 Badanie wpływu ultradźwięków i zmiennego pola elektrycznego na dyspersję nanocząstek w roztworach Study of the effect of ultrasound and an alternating electric field to the dispersion of nanoparticles in solution
 2. [mgr] M.Sz. 112313 Komputerowa analiza i przetwarzanie sygnałów EKG w urządzeniach przenośnych Computer analysis and ECG signal processing in portable devices

2011/2012

 1. [inż] D.K. Mikroprocesorowy moduł sensoryczny na potrzeby modelu śmigłowca Microprocessor sensory module for helicopter model
 2. [inż] K.Sz. Projekt mikroprocesorowego systemu EKG Microcontroller-based ECG system
 3. [inż] M.K. Oprogramowanie sterujące do wyświetlacza przestrzennego 'LED-cube' Control software for LED-cube 3D display
 4. [inż] A.S. Układy zasilania falami radiowymi w bezprzewodowych, bezbateryjnych czujnikach RF power supply circuits for wireless batteryless sensors
 5. [mgr] M.Z. Transmisja FM niskiej mocy realizowana cyfrowo Digitally implemented low power FM broadcast
 6. [mgr] A.K. System zdalnej kontroli inteligentnego domu z wykorzystaniem platformy iOS Remote control system based on iOS platform for a smart building
 7. [mgr] T.Sz. Mobilny terminal bazodanowy do obsługi laboratoryjnego sprzętu pomiarowego Mobile database terminal for management of laboratory measurement systems
 8. [mgr] M.D. Projekt modułu wspomagającego analizę parametrów wysokoczęstotliwościowych materiałów z nanowypełniaczami Design of a module for HF parameters investigation of nano-filler materials in electronics

2010/2011

 1. [inż] Sz.Sz. 173129 Moduł mikroprocesorowy na potrzeby stanowiska do dyspersji nanorurek węglowych w cieczach Microprocessor-based module for controlling dispersion of carbon nanotubes in fluids
 2. [inż] D.H. 173089 Projekt inteligentnego sterownika zasilania budynku energią elektryczną ze źródeł odnawialnych Project of a smart controller for renewable electric power distribution and management in a building
 3. [inż] Ł.Sz. 134624 Pomiary eksploatacyjne systemu VDSL2 Measurements of operating parameters of VDSL2 system
 4. [mgr] T.W. 147546 Projekt uniwersalnego komputera pokładowego z systemem operacyjnym Linuks do zastosowań w motoryzacji Linux-based, universal mobile computer for automotive applications

2009/2010

 1. [inż] Sz.Sz.; Implementacja algorytmu śledzenia promieni pod kątem użycia jednostek obliczeniowych karty graficznej Ray tracing algorithm implementation optimized for the use of units of a graphics card
 2. [inż] B.Z.; Projekt i wykonanie cyfrowo sterowanego stolika X-Y do zastosowań w litografii laserowej Design and realization of a digitally-controlled XY table for laser lithography applications
 1. [mgr] G.G., Bezpieczna transmisja danych i autoryzacja w systemie telekomunikacyjnym Secure data transmission and authentication in the telecommunications system
 2. [mgr] K.A., Protokoły komunikacyjne i rozwiązania sprzętowe w bezprzewodowych, bezbateryjnych czujnikach Communication protocols and hardware solutions for wireless, battery-less sensors
 3. [mgr] K.J., Projekt pojemnościowego czujnika submikronowych przemieszczeń próbek poddawanych obciążeniom termicznym i mechanicznym The design of a capacitive sub-micron displacement sensor for measuring mechanical parameters of joints in electronic assembly
 4. [mgr] K.B., Projekt autopilota i komunikacji bezprzewodowej do bezzałogowego statku latającego The design of an autopilot and wireless communication for an unmanned flying-machine
 5. [mgr] J.S., Autonomiczny system sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym pionowego startu z napędem elektrycznym Autonomous controller for vertical take-off Unmanned Aerial Vehicle (UAV)
Prace realizowane pod kierunkiem prof. Artura Wymysłowskiego, których byłem opiekunem:
 1. [mgr] R.S., Obiektowa platforma integrująca wybrane czujniki z układami mikroprocesorowymi i bezprzewodowymi interfejsami komunikacyjnymi (API C# + przykładowy firmware w C dla wybranych uC)
 2. [mgr] M.B., Autonomiczny sterownik PLC+PID na potrzeby stanowiska dydaktyczno-naukowego do modelowania i pomiarów konwekcji wymuszonej

2009/2010

 1. [K.P.] Opracowanie materiałów dydaktycznych dla mikrokontrolera rodziny STM32 Elaboration of educational course on selected STM32-series microcontroller
 2. [P.P.] Konfigurowalne generatory pakietów i monitor protokołów dla sieci Ethernet Configurable packet generators and a protocol monitor for Ethernet networks
 3. [Ł.S.] Protokół komunikacyjny dla rozproszonej sieci energooszczędnych czujników bezprzewodowych Communication protocol for an power saving distributed wireless sensor network
 4. [A.K.] Wizualizacja i przetwarzanie informacji w wielokanałowych systemach szybkiej akwizycji danych Data visualisation and processing in multi-channel data acquisition systems
 5. [B.C.] Projekt inteligentnego sterownika systemu oświetlenia ulicznego Project of a smart controller for street lighting system

2008/2009

 1. [M.S.] Opracowanie inteligentnego kontrolera grafiki SXGA dla układów mikroprocesorowych Development of a smart SXGA display graphics controller for microcontroller-based devices
 2. [C.O.] Projekt stopnia wejściowego systemu do pomiaru parametrów niezawodnościowych połączeń w montażu elektronicznym A project of an input stage of system for testing of joints reliability in microelectronic packaging
 3. [M.G.] Cyfrowy system radiokomunikacji podziemnej Digital radio system for underground communications
 4. [M.K.] Programowalny system szybkiej akwizycji danych z zaawansowanymi funkcjami przetwarzania sygnałów A programmable fast data acquisition system with an advanced digital signal processing capabilities

2007/2008

 1. [S.G.] Sprzętowo-programowy, mobilny interfejs do monitorowania i modyfikacji parametrów systemu mikroprocesorowego
  Combined software and hardware mobile interface for readout and changing of internal parameters of an microprocessor-based system
 2. [W.K.] Oprogramowanie wielodrożnego przełącznika sieciowego IEEE 802.3 z możliwością definiowania reguł w warstwach 2-7 modelu ISO/OSI. Stanowisko dydaktyczne
  Software for an IEEE 802.3 switch with user programmable rules for the 2nd÷7th layers of the ISO/OSI model. Educational laboratory equipment
 3. [Ł.G.] Zastosowanie procesorów Intel XScale w budowie stanowiska dydaktycznego umożliwiającego projektowanie i badanie wielozadaniowych systemów operacyjnych
  Application of the Intel XScale microprocessors in education. Design of laboratory equipment for the multitasking operating systems research
 4. [R.S.] Praktyczne zastosowanie analizy charakterystyk wyświetlaczy LCD i CRT w celu polepszenia jakości odwzorowania kolorów odbitek fotograficznych
  Improving color projection quality in digital photography. Application of analysis of the LCD and CRT displays characteristics
 5. [K.W.] Projekt systemu bezpiecznej dystrybucji danych dla elektronicznych tablic informacyjnych
  Design of a secure data distribution system for electronic display panels
 6. [J.K.] Integracja usług telekomunikacyjnych w oparciu o szybkie sieci IP w obrębie kampusu WEMiF
  Integration of fast IP network based communication services within the faculty campus
 7. [P.B.] Implementacja graficznego interfejsu dla urządzeń mobilnych opartych na mikrokontrolerach z rdzeniem ARM w systemie monitorowania magistrali CAN
  Graphical user interface implementation for the ARM-based mobile devices in the CAN diagnostic system

2006/2007

 1. (P.W.) Implementacje programowo-sprzętowe procesu autoryzacji użytkowników w usługach sieciowych
 2. (M.N.) Systemy strumieniowej transmisji danych audiowizualnych w sieciach IP. Zastosowania w zdalnym nauczaniu
 3. (M.S.) Projekt oprogramowania zarządzającego rozproszonym systemem zabezpieczeń współczesnej sieci komputerowej
 4. (Ł.W.) Opracowanie obiektowego interfejsu programistycznego magistrali CAN dla zastosowań w rozproszonych systemach akwizycji danych
 5. (G.G.) Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w systemie wizualnego monitorowania jakości wydruków
 6. (M.K.) Wbudowany serwer WWW jako element systemu zdalnej kontroli i sterowania za pośrednictwem sieci Internet
 7. (A.Z.) temat zgłoszony na W-4

2005/2006

 1. Metody projektowania filtrów cyfrowych na bazie wydajnych układów VLSI
 2. System operacyjny urządzenia wizualizacji danych
 3. Analysis of the 3GPP AAA Server functionality in reference to Diameter protocol. Comparison of Diameter and Radius protocols
 4. Designing radio network based on radio interface Flash-OFDM

2004/2005

 1. Zintegrowany, autonomiczny mikrosystem kontrolno-pomiarowy. Sprzętowa implementacja systemu akwizycji danych
 2. Obróbka i przetwarzanie sygnałów w mikrosystemie kontrolno-pomiarowym. Implementacja programowa