• ARM031019P
 • M03-84i; 4.25 (B-4); cz 15:15-16:55
 • goo.gl/qJNJgv Tablica elektroniczna (tylko do odczytu)
 • Repozytorium github
 • Zaliczenie: odpowiedzi ustne w trakcie zajęć 20%, 2 kartkówki z partii materiału wskazanej przez prowadzącego 10%, sprawozdania w formie kodu źródłowego programu wraz z dokumentacją UML 70%


P1: 02.03.2017
P2: 09.03.2017
P3: 16.03.2017
P4: 23.03.2017
P5: 30.03.2017 - wzorce projektowe obserwator, metoda wytwórcza.
P6: 06.04.2017 - wyjątki, wyjątki w konstruktorach i destruktorach, singleton.
P7: 20.04.2017. Kartkówka 1. Zagadnienia: wzorce projektowe, wyjątki, polimorfizm, hermetyzacja, przesłanianie, przeciążanie, dziedziczenie, wirtualne destruktory. 
 1. Wzorce projektowe Singleton i Metoda wytwórcza - opisz krótko przeznaczenie i narysuj diagram klas UML, 
 2. Zademonstruj na przykładzie fragmentu kodu wyrzucenie i przechwycenie wyjątku.
 3. Co jest niezbędne do uzyskania polimorfizmu dynamicznego w C++?
 4. Na przykładzie kodu C++ 2 klas zademonstruj hermetyzację, przesłanianie, przeciążanie, dziedziczenie.
 5. Kiedy destruktory obowiązkowo muszą być wirtualne?
Zadania bieżące
 1. Grażyna i Janusz są bardzo towarzyscy i wrzucają na fejsiaka słitaśne focie – Grażyna co sekundę, Janusz co kilka sekund. Jak można to zadanie rozwiązać w wersji obiektowej? Zademonstruj to w ten sposób, że niezależnie od siebie obiekty User emitują komunikat zawierający kolejną wartość całkowitą oraz imię obiektu.
 2. Praktyczne zastosowania metod statycznych w klasach przy realizacji wielowątkowości.
P11: 25.05.2017. Kartkówka 2. 
 1. Opisz wzorzec projektowy MVC (budowa, zastosowania).
 2. Narysuj diagram UML wzorca Łańcuch zobowiązań.
 3. Czym się różnią pola statyczne w klasach od "zwykłych" pól? Jak się ich używa? 
 4. Wymień 3 szablony STL.

 1. Klasa, atrybut, metoda, konstruktor, destruktor, obiekt, przesłanianie metod, przeciążanie metod
 2. Akcesory, konstruktor przeciążony, konstruktor kopiujący, operatory new i delete
 3. Dziedziczenie, funkcje zaprzyjaźnione
 4. Operatory, przeciążanie operatorów, wskaźnik this
 5. Strumienie, operacje na plikach
 6. Asocjacja, agregacja, kompozycja
 7. Polimorfizm
 8. Symulacja układu regulacji
 9. Gra MasterMind/Oczko/etc
 10. Szablony
 11. Wyjątki
 12. Modelowanie obiektowe z użyciem UML
 13. Implementacja zamodelowanego w UML programu
 14. Testowanie i debugowanie programu, dokumentowanie kodu
 15. Zaliczenie

ċ
PrawieObserwatorZwierzat.zip
(2k)
Krzysztof Urbański,
17 maj 2017, 06:45
ċ
TCP-server-1-basic.zip
(6k)
Krzysztof Urbański,
27 kwi 2017, 01:26
ċ
TCP-server-3-basic-class.zip
(46k)
Krzysztof Urbański,
27 kwi 2017, 01:26
ċ
TCP-server-4-class.zip
(49k)
Krzysztof Urbański,
27 kwi 2017, 01:26
ċ
WytworniaZwierzat-2017.7z
(2k)
Krzysztof Urbański,
6 kwi 2017, 04:59
ċ
cpp35-zoo.7z
(4k)
Krzysztof Urbański,
6 kwi 2017, 04:05
ċ
dtor-exception.7z
(1k)
Krzysztof Urbański,
6 kwi 2017, 06:45
ċ
fabryka_zwierzakow.7z
(2k)
Krzysztof Urbański,
6 kwi 2017, 04:58
ċ
helper-structure.7z
(1k)
Krzysztof Urbański,
6 kwi 2017, 06:54
ċ
multithreaded-cb-LinWin.zip
(37k)
Krzysztof Urbański,
20 kwi 2017, 06:55
ċ
pthread_basic_example.zip
(1k)
Krzysztof Urbański,
20 kwi 2017, 06:19
ċ
pthread_with_objects.zip
(1k)
Krzysztof Urbański,
20 kwi 2017, 06:21