Blok wybieralny SBB: Systemy bezbateryjne i bezprzewodowe

Ankieta SBB-07 [2018-05-07]
 1. Wymień 4 dodatkowe funkcje, jakie pełni zegar czasu rzeczywistego w systemie bezbateryjnym.
 2. Wymień korzyści wynikające z użycia zewnętrznego układu „power gating” (bramkowanie zasilania).
 3. W jaki sposób w układzie TPL511x konfiguruje się interwał między kolejnymi cyklami zasilania MCU?
 4. Skąd TPL511x „wie”, kiedy może odłączyć zasilanie od MCU?
Ankieta SBB-08 [2018-05-21]
 1. Co oznacza pojęcie "Pasmo ISM" w komunikacji bezprzewodowej?
 2. W bezprzewodowej komunikacji małej mocy najchętniej stosowane pasma to 2,4 GHz, 868 MHz i 433 MHz. Które z nich wybierzesz jako najlepsze rozwiązanie do własnego projektu? Uzasadnij w 1-2 zdaniach.
 3. Wymień wady i zalety pasma mikrofalowego. Jakiego rzędu moce mają nadajniki i w jakich jednostkach są one wyrażane?


Ankieta SBB-xx [xx]
 1. Opisz modulacje GFSK i OOK. Która jest „lepsza” energetycznie?
 2. Z czego wynika popularność pasma 2.4 GHz w komunikacji nie wymagającej licencji?
 3. Moduł nRF24 pożera straszne ilości energii w trybie RX. Przedstaw scenariusz pozwalający na przesyłanie danych co 10 minut między czujnikiem bezbateryjnym a stacją bazową w taki sposób, aby zminimalizować zużycie energii w obu urządzeniach.  
Ankieta SBB-xx [xx]
Jednokierunkowa transmisja bezprzewodowa w połączeniu z niewielką mocą obliczeniową mikrokontrolerów ULP narzuca specyficzne podejście do autoryzacji i zabezpieczenia przesyłanych danych.
 1. W jaki sposób można zweryfikować, czy pakiet danych odebrany z czujnika pochodzi właśnie od tego konkretnego czujnika?
 2. Jak można sprawdzić, czy część informacji w pakiecie nie została przypadkiem lub celowo zmodyfikowana?
 3. W jaki sposób da się utrudnić intruzowi ponowne wykorzystanie przechwyconego przez niego pakietu danych?
 4. Omów krótko zasadę działania kodów zmiennych na przykładzie KEELOQ.
Ankieta SBB-xx [xx]
 1. Wymień cechy, które musi posiadać jednokierunkowa funkcja skrótu w zastosowaniach kryptograficznych.
 2. Kryptografia symetryczna i asymetryczna - argumenty za i przeciw w systemach ULP.
 3. SDR (ang. software defined radio) - co to takiego? 
 4. Jak zabezpieczysz bezprzewodową transmisję danych we własnym projekcie SBB? Nazwij użyte techniki i uzasadnij ich użycie.
Ankieta SBB-xx [xx]
 1. Pamięci nieulotne FRAM, EEPROM, Flash w systemach bezbateryjnych: jakie są ich cechy? kiedy warto, a kiedy nie warto stosować?
 2. SRAM i SDRAM. Która z tych pamięci lepiej się sprawdzi w układzie bezbateryjnym? Uzasadnij odpowiedź biorąc pod uwagę zasadę ich działania.
 3. Dlaczego liczba operacji kasowania komórki EEPROM jest ograniczona? 
 4. W których pamięciach operacja odczytu niszczy zawartość komórki pamięci (wymagana jest jej regeneracja)?
Ankieta SBB-xx [xx]
 1. Geneza nazw Bluetooth, ZigBee.
 2. Kodowanie RC5 - charakterystyka, zastosowania.
 3. BLE, ZigBee, ANT+ - zwięzłe porównanie standardów komunikacji bezprzewodowej małej mocy.
 4. Dlaczego w równolegle ze źródłem zasilania o wyższej impedancji dodawany jest kondensator elektrolityczny?
 5. Istnieje kilka standardów komunikacji bezprzewodowej małej mocy, jednak większość z nich niezbyt dobrze sprawdzi się w układach bezbateryjnych. Na które parametry należy zwrócić szczególną uwagę przy wyborze układu komunikacyjnego dla systemu bezbateryjnego?
 6. ULP: pomiar małych prądów. Shunt ammeter vs. feedback ammeter
 7. Źródła zakłóceń w pomiarach małych prądów: pętla masy, efekt termoelektryczny, efekt tryboelektryczny, zjawiska elektrochemiczne.
  Ċ
  Krzysztof Urbański,
  25 lut 2018, 23:34