Wydziałowy Zakład Technologii Aparatury Elektronicznej
 
Przejdź do strony http://156.17.46.1/wztae/
lub
http://www.lipec.info (Laboratory for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits)